Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

jabłko Adama

Wordnet angielsko-polski

(the largest cartilage of the larynx)
grdyka, jabłko Adama
synonim: thyroid cartilage