Wordnet angielsko-polski

(lives in human dwellings
naturalized in parts of America)
świerszcz domowy, świerszczyk domowy
synonim: European house cricket