Wordnet angielsko-polski

(large blue-grey black-striped damselfish
nearly worldwide)
garbik pasiasty
synonim: sergeant major