Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

cyfra zastępująca fragmenty wyrazów lub wyrazy brzmiące podobnie do four;

Wordnet angielsko-polski


1. (the cardinal number that is the sum of three and one)
czwórka
synonim: four
synonim: IV
synonim: tetrad
synonim: quatern
synonim: quaternion
synonim: quaternary
synonim: quaternity
synonim: quartet
synonim: quadruplet
synonim: foursome
synonim: Little Joe

2.
czwórka, czwóra: : synonim: good