Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) energiczny, pewny siebie;
with élan - żywiołowo;

(Noun) żywiołowość, wigor, rozmach, werwa;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

energiczny, pewny siebie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Will it endeavour to give the European Union a new élan in proposing the necessary policy measures?
Czy postara się dać Unii Europejskiej nową energię do projektowania niezbędnych środków politycznych?

statmt.org

Paul Allen, Elan Musk, Richard Branson, Jeff Bezos, the Ansari family, which is now funding the Russians' sub-orbital thing, Bob Bigelow, a private space station, and Carmack.
Paul Allen, Elan Musk, Richard Branson, Jeff Bezos, rodzina Ansari, która finansuje teraz ten rosyjski interes suborbitalny, Bob Bigelow, właściciel prywatnej stacji kosmicznej oraz Carmack.

TED