é
Ì
Í
Ò
Ó
Ù
Ú
Słownik uniwersalny polsko-włoskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Hanna Cieśla)

pron, conj, part come; ~ najprędzej il più presto possibile; ~ najwięcej il più possibile; ~ tylko appena; ~ bądź in qualunque modo; tak ... ~ ... così ... come ...; ~ gdyby come se; ~ również come pure; ~ się nazywasz? come ti chiami?; ~ się czujesz? come stai?; nie wiem, ~ to zrobić non so come farlo; cieszył się ~ dziecko era contento come un bambino

Otwarty słownik polsko-włoskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

che

come

simile