é
Ì
Í
Ò
Ó
Ù
Ú
Słownik uniwersalny polsko-włoskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Hanna Cieśla)

adj chiaro
(błyszczący) brillante
(oświetlony) luminoso
(wyrazisty) limpido
~e niebo cielo sereno <
limpido>

~e oczy occhi chiari
~e spojrzenie sguardo sereno <
limpido>

mówić ~ym językiem parlare in modo chiaro
pot. ~e! certo!, si capisce!

Otwarty słownik polsko-włoskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

brillante

distinto

lucido

sereno