ä
ö
ß
ü
Słownik uniwersalny polsko-niemieckiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

m Schräge f
na ~ schrägüber

ECTACO słownik polsko-niemieckiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ABSCHRäGUNG

SCHRäGE

Słownik architektury polsko-niemiecki

(m) Fase f, Abschrägung

Słownik techniczny polsko-niemiecki

Fase f, Abschrägung f