ä
ö
ß
ü
Słownik religii polsko-niemiecki

Einheit der Kirche