Słownik polsko-angielski

biol. sense (organ)
~ dotyku - the touch, sense of touch
~ orientacji - sense of locality
~ powonienia - sense of smell, olfactory sense
~ równowagi - sense of equilibrium
~ słuchu - sense of hearing, auditory sense
~ smaku - sense of taste
~ węchu - sense of smell
~ wzroku - sense of vision, visual sense

Wordnet polsko-angielski


1. (a particular sense)
modality, sense modality, sensory system


2. (instinctive knowing (without the use of rational processes) )
intuition: : synonim: intuicja
synonim: wyczucie
synonim: szósty zmysł
synonim: trzecie oko

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

sense
(świadomość) consciousness
(predyspozycje) talent, gift, flair
być przy zdrowych ~łach to be (fully) compos mentis

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
(reakcja na bodźce) sense: ~ smaku sense of taste
szósty ~the sixth sense.
2.
(skłonności, zdolności) sense.
3.
(świadomość) consciousness
senses

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

sense n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SENSE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m sense
być przy zdro-wych ~ach be in one's right senses (mind)

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

dosł. i przen. sense

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

sense~ powonienia sense of smell, olfactory sense~ węchu sense of smell, olfactory sense

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

hearing

savvied

touch