Słownik polsko-angielski

med. poisoning; intoxication; toxicosis(pl. toxicoses)
~ arsenem - arsenism
~ chemiczne - chemical poisoning
~ chroniczne - chronic poisoning
~ gazem - gas poisoning
~ grzybami - mushroom poisoning
~ jadem kiełbasianym - botulism
~ krwi - blood poisoning, tox(a)emia
~ metalami ciężkimi - heavy metal poisoning
~ nie przekraczające dawki śmiertelnej - sublethal poisoning
~ ogólne - general poisoning
~ ołowiem - lead poisoning, lead intoxication
~ oparami - fume poisoning
~ organizmu - organism poisoning
~ ostre - acute poisoning; toxicosis
~ pokarmowe - food poisoning
~ przypadkowe - accidental poisoning
~ rtęcią - mercury poisoning
~ salmonellą - salmonella poisoning, salmonellosis
~ studni - poisoning (of) wells
~ śmiertelne - lethal poisoning
~ środkami chemicznymi - chemical poisoning
~ tlenkiem węgla; zaczadzenie - carbon monoxide poisoning
~ wody - water poisoning
~ żywności - food poisoning; food contamination

Wordnet polsko-angielski

(the physiological state produced by a poison or other toxic substance)
poisoning, toxic condition, intoxication
synonim: intoksykacja

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

poisoning, intoxication
~ pokarmowe food poisoning
~ ołowiem lead poisoning

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt C poisoning

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr poisoning

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

poisoning~ gazem - gas poisoning~ morderstwo z - murder by poisoning~ śmierć z - death by poisoning~ umrzeć z powodu - to die of poisoning~ zbiorowe - mass poisoning

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

poisoning n, toxicosis n, intoxication n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INTOXICATION

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

n poisoning

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

poisoning

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

poisoningtoxificationintoxication~ środowiska environmental toxification

Nowoczesny słownik polsko-angielski

contamination