Słownik polsko-angielski

adj.,chem. alkaline; basic

Wordnet polsko-angielski

(of or denoting or of the nature of or containing a base)
basic
synonim: alkaliczny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(chem.) alkaline

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (chem) alkaline
basic: roztwór ~ alkaline solution

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

alkaline adj., basic adj

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

basic, alkaline

Słownik środowiska polsko-angielski

chem. basic

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

adj. basic
alkaline

Słownik techniczny polsko-angielski

basic

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

adj.chem. alkalinebasic

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

alkaline

basic