Wordnet polsko-angielski

(a method of tending to or managing the affairs of a some group of people (especially the group's business affairs) )
administration, disposal
synonim: administrowanie
synonim: menedżerowanie
synonim: zawiadywanie
synonim: gospodarowanie
synonim: prowadzenie

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt U management

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr managing, management

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

managing, administering, controlling, governance~ aktywami - asset management~ długami - debt administration~ dobre spółką - corporate governance~ finansami - financial management~ racjonalne - sound financial management~ finanse i zarządzenia - finance and administration~ firmą - corporate management~ funduszami emerytalnymi - pension fund management~ hierarchiczne - line management~ inwestycjami zbiorowymi - collective investment management~ liniowe - line management~ niewłaściwe - mismanagement~ obecnie w zarządzaniu kładzie się nacisk na wyniki, a nie na środki - the emphasis in management is now to be on results and not on means~ produktem - product stewardship~ projektem - project stewardship/ management~ przedmiot - management object~ przez cele - management by objectives~ przez wyjątki - management by exceptions~ ramy, dopasowane do poszczególnych potrzeb - framework, tailored to specific management needs~ sprawozdanie z zarządzania finansami - financial management report~ system - system of governance~ tymczasowe - temporary management~ wyrobem - product stewardship/management~ zakładem pracy - managing a workplace~ z ograniczonym kierownictwem - lean management

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

management~ aktywami asset management~ bankiem bank management~ długiem debt management~ finansami financial management~ funduszem fund management ~ gotówką cash management~ kapitałem obrotowym working capital management~ kosztami cost management ~ kredytem credit management~ kryzysowe crisis managament~ kursem walutowym exchange rate management ~ majątkiem asset management~ masą upadłościową receivership~ pasywami liability management~ pieniędzmi money management~ płynnością liquidity manegement ~ portfelem papierów wartościowych securities portfolio management ~ produktem ubezpieczeniowym insurance product management~ ryzykiem risk management ~ ryzykiem pasywów liability risk management ~ zbytem sales management

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n governance, management ~e budżetem budgetary management ~e długiem debt management ~e długiem publicznym public debt management ~e dużym kapitałem money management ~e finansami financial management ~e funduszem fund management ~e gotówką cash management ~e informacją information management ~e kapitałem obrotowym working capital management ~e liniowe line management ~e pasywami liability management ~e portfelem portfolio management ~e portfelem papierów wartościowych securities portfolio management ~e produkcją production management ~e produktem product management ~e przez cele management by objectives (MBO) ~e przez wyjątki management by exception ~e ryzykiem risk management ~e ryzykiem finansowym financial risk management ~e skarbowe treasury management ~e środkami pieniężnymi cash management ~e w okresie kryzysu crisis management ~e wiedzą komp. Knowledge-Management ~e współbieżnością komp. concurrency management ~e zasobami ludzkimi personnel management ~e zrównoważoną płynnością liquidity management nauka o ~u business economics, management system ~a managerial system system ~a funkcjonalny functional organization system ~a liniowy line organization, scalar organization, line control system ~a sztabowo-liniowy line-and-staff organization udział pracowników w ~u workers’ participation in management złe ~e mismanagement, miscounduct, maladministration

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ADMINISTRATION

GOVERNMENT

STEWARDSHIP

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

governance

ruling

tasking