Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(zaburzenie) disturbance
zakłócenie porządku publicznego: breach of the peace

Wordnet polsko-angielski


1. (a physical condition in which there is a disturbance of normal functioning
"the doctor prescribed some medicine for the disorder"
"everyone gets stomach upsets from time to time")
disorder, upset
synonim: zaburzenie
synonim: aberracja

2. (deviation from the normal or common order or form or rule)
anomaly, anomalousness: : synonim: anomalia
synonim: odchyłka

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(spokoju) disturbance, perturbation
(ciągłości działania) disruption
~ porządku publicznego breach of the peace, public nuisance
~nia atmosferyczne strays
~nia odbioru radiowego (wskutek wyładowań) static
~nia sieciowe (el.) line interference
~nia w pracy (urządzenia) trouble

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt C 1. disturbance
disruption. 2. pl ~a (radiowe itd.) : interference
disturbance
distortion

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr trouble, disturbance, disruption
zakłócenie porządku - disorder
zakłócenia radiowe - static (electricity)

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

breach disturbance

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

disturbance

Słownik środowiska polsko-angielski

n disturbance

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

derangement

disruption

distraction

interference

perturbation

trouble