Wordnet polsko-angielski

(knowledge acquired by learning and instruction
"it was clear that he had a very broad education")
education
synonim: edukacja
synonim: szkoła
synonim: wyszkolenie

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

education
~ podstawowe/średnie/wyższe elementary (primary) /secondary/higher education

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr education
pot. schooling
podstawowe (średnie, wyższe) wykształcenie - elementary (secondary, university) education
wykształcenie zawodowe - voca
tional (technical) education

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n education ~ podstawowe elementary education ~ średnie secondary education ~ wyższe higher education ~ zawodowe vocational education

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FORMATION

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

n education

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

education

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

background

schooling