Wordnet polsko-angielski


1. (a group of people living in a particular local area
"the team is drawn from all parts of the community")
community


2. (a connection based on kinship or marriage or common interest
"the shifting alliances within a large family"
"their friendship constitutes a powerful bond between them")
alliance, bond: : synonim: więź
synonim: związek
synonim: więzy
synonim: relacja
synonim: stosunki
synonim: węzeł

3. (sharing of common attributes)
commonality, commonness: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

community
(sekta) commune
Wspólnota Europejska European Community (EC)
Brytyjska Wspólnota Narodów British Commonwealth

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(wspólne posiadanie) joint possession
common ownership
community
partnership: ~ interesów community of in-terests
małżeńska ~ majątkowa joint property of spouses
poczucie ~y community feeling.
2.
(więź) union
bond
tie.
3.
(organizacja) commonwealth
community
union: Europejska Wspólnota Gospodarcza the European Economic Community
Wspólnota Europejska the European Community/Union
Brytyjska Wspólnota Narodów the British Commonwealth of Nations
~ pierwotna primitive community

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f collectivity, commune, community Wspólnota Europejska UE European Community ~a interesów community of interest ~a majątkowa joint property Wspólnota Niepodległych Państw (WNP) Commonwealth of Independent States poczucie ~y sens of community

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BOND

TIE

COMMONWEALTH

COLLECTIVITY

BROTHERHOOD

FELLOWSHIP

COMMUNION

UNION

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

community, communion

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f: Wspólnota Europejska (skr. WE) European Community

Słownik nieruchomości polsko-angielski

community

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

community (pl. communities)
communion
fellowship
commonalty (pl. commonalties)
gr. koina
koinonia
isl. umma (h)

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

commune

intersection

partnership

togetherness