Wordnet polsko-angielski

(relatively thin in consistency or low in density
not viscous
"air is thin at high altitudes"
"a thin soup"
"skimmed milk is much thinner than whole milk"
"thin oil")
thin
synonim: luźny
synonim: wolny
synonim: rzadki
synonim: niegęsty
synonim: rzadziuchny
synonim: rzadziutki

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

watery, thin

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj watery
hydrous
thin
weak

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

aqueous adj., watery adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WISHY-WASHY

WEAK

WASHY

WOOLLY

AQUEOUS

THIN

HYDROUS

WATERY