Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

ties
więzy małżeństwa: marriage ties, matrimonial bondswięzy pokrewieństwa: ties of consanguinitywięzy rodzinne: family ties

Wordnet polsko-angielski

(a connection based on kinship or marriage or common interest
"the shifting alliances within a large family"
"their friendship constitutes a powerful bond between them")
alliance, bond
synonim: więź
synonim: związek
synonim: wspólnota
synonim: relacja
synonim: stosunki
synonim: węzeł

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(okowy) bonds, fetters, chains
(powiązania) ties, relations
~ krwi blood relation

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n pl (fig) bonds
ties

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pl ties pl
fetters
form.
więzy małżeńskie - bonds of marriage

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

ties~ bliskie - close bonds~ krwi - blood relationship~ małżeńskie - marriage/matrimonial bond~ między pracodawcą a pracownikiem - relationship of employer and employee~ prawne - legal ties~ przyjaźni - bonds of friendship~ społeczne - social ties~ ściśle powiązane między sobą więzami finansowymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi - closely bound to one another by financial, economic and organizational links~ tworzyć - to create a relationship/ties~ wiązać - to bind with ties

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

pl ties, connections, links ~ krwi blood relationship ~ małżeńskie marriage bonds

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BOND

BONDS

CHAINS

TRAMMELS

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

ties, connections, links

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

ties
bonds
links

Słownik techniczny polsko-angielski

pl constraints

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

shackles

fetter