Słownik polsko-angielski

prisoner; inmate; captive
~ cywilny - civilian prisoner
~ obozu - cam prisoner
~ obozu koncentracyjnego - concentration camp inmate
~ polityczny - political prisoner

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

convict, prisoner, detainee, captive
więzień cywilny: civil prisonerwięzień dożywotni: liferwięzień nie mający obrońcy: undefended prisonerwięzień nie osądzony: untried prisonerwięzień nieposłuszny: refractory prisonerwięzień pod ścisłym nadzorem: close prisonerwięzień sumienia: prisoner of conscienceklasyfikacja więźnia: classification of a prisonerodsyłać więźnia do aresztu śledczego: to remand a prisoner in custodyodsyłać więźnia do celi: to recommit a prisonerpojmać więźnia: to pick up a prisonerpojmać zbiegłego więźnia: to hunt down an escaped convictzamknąć więźnia w celi: to confine a prisoner to a cell

Wordnet polsko-angielski


1. (a person who is confined
especially a prisoner of war)
prisoner, captive
synonim: osadzony

2. (a person held in the grip of a strong emotion or passion)
captive: : synonim: niewolnik

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

prisoner, inmate
(skazaniec) convict
(recydywista) gaol-bird
~ polityczny political prisoner
~ sumienia prisoner of conscience

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C prisoner

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m
1. con
2. convict
3. pot. jailbird
4. prisoner ~ na ławie oskarżonych prisoner at the bar ~ na zwolnieniu warunkowym parolee ~ obdarzony zaufaniem strażników trusty ~ polityczny political prisoner ~ śledczy prisoner on remand, remand prisoner

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CONVICT

GAOL-BIRD

COLLEGIAN

LAG

CAPTIVE

INMATE

JAILBIRD

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. con
2. convict
3. pot. jailbird
4. prisoner

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m prisoner

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

prisoner