Wordnet polsko-angielski

(a connection based on kinship or marriage or common interest
"the shifting alliances within a large family"
"their friendship constitutes a powerful bond between them")
alliance, bond
synonim: związek
synonim: więzy
synonim: wspólnota
synonim: relacja
synonim: stosunki
synonim: węzeł

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bond, link, tie
~ęzi rodzinne family ties
~ęzi łączące absolwentów uczelni old boys ties

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TIE

BOND

BONDS

LINK

STAY

ATTACHMENT

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

tie
link
bond
relationship

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

togetherness