Wordnet polsko-angielski

(the activity of getting dressed
putting on clothes)
dressing, grooming
synonim: ubieranie
synonim: wkładanie
synonim: nakładanie
synonim: zakładanie

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

putting on