Słownik polsko-angielski

knot; transp. junction; node; mar. knot (1853 m)
~ autostradowy - motorway junction
~ chłonny - anat. lymph gland
~ drogowy - road junction
~ dwupoziomowy - two-level junction
~ gordyjski - przen. the Gordian knot
~ górski - mountain knot
~ kolejowy - rail(way) junction, railway centre
~ komunikacyjny - traffic junction, transport junction, transport node,communication node, communication centre, crossroad junction
~ lotniczy - air junction
~ lotniskowy; ~ lotnisk - airfield node
~ łączności - communications node
~ łączności warunkujący powodzenie operacji - critical node
~ łączności, zapasowy - emergency communications node
~ obronny - defence node
~ radiolokacyjny - radar node
~ wodny - hydrotechnical system
~ żeglarski - sailing knot, marine knot, bend

Wordnet polsko-angielski


1. ( (astronomy) a point where an orbit crosses a plane)
node


2. ( (botany) the small swelling that is the part of a plant stem from which one or more leaves emerge)
node, leaf node: : synonim: kolanko

3. ( (of ships and wind) a unit of speed equal to one nautical mile per hour or about
1.15 statute miles per hour)
knot: : synonim: w.
synonim: knot

4. (the point of intersection of lines or the point opposite the base of a figure)
vertex: : synonim: wierzchołek

5. (a connection based on kinship or marriage or common interest
"the shifting alliances within a large family"
"their friendship constitutes a powerful bond between them")
alliance, bond: : synonim: więź
synonim: związek
synonim: więzy
synonim: wspólnota
synonim: relacja
synonim: stosunki

6.
knot: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

knot
(więź) tie
(więzi) bonds
(supeł) knot, kink
(fiz., mat.) node
(techn.) centre, (US) center
~ gordyjski Gordian knot
~ kolejowy junction
~ małżeński wedlock

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
(supeł) knot
loop: wiązać ~to tie a knot.
2.
(jednostka w żegludze) knot.
3.
(drogowy) junction
interchange.
4.
(anat) node ~ chłonny lymph node.
5.
(maths, phys) node. 6. (tech) group
assembly

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

knot~ obligacyjny - liability relationship/bonds

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m 1. (mila morskagodz.) knot 2. (kolejowy) railway junction

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

knot n, node n

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler


1. bend
2. knot
3. node

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

node, nodus, knot

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KNOT

LOOP

NODUS

RAVEL

KINK

GNARL

SPLICE

JUNCTION

JOINT

NODE

SNARL

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m (także mors.) knot, tie
(kolejowy) junction
hitch
~ łączności signal (communications) centre
~ obrotowy swivel
~ pros-ty bowline
~ przesuwny slipknot
(główny) ~ stero-wania (central) control unit

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

junction
node
~ autostradowy - motorway junction
~ oczyszczania biologicznego biological treatment sector
~ wodny hyrotechnical system

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

tech. knotnode~ załadunku loading knot, loading node

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

angle

noose

snag

standpoint

tie