Słownik polsko-angielski

escape; fleeing; flight
~ od decyzji; unikanie podejmowania decyzji - escape from decisions
~ w nieładzie - fleeing in disorder

Wordnet polsko-angielski

(the act of leaving (without permission) the place you are expected to be)
running away
synonim: czmychanie
synonim: pierzchanie
synonim: uchodzenie
synonim: umykanie
synonim: branie nóg za pas

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

się (do czegoś) recourse (to sth)

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ESCAPE

FLIGHT

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

fleeing
escaping

running away; fleeing; escaping

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

recourse

resort