Wordnet polsko-angielski


1. (natural and unstudied
"using their Christian names in a casual way"
"lectured in a free-and-easy style")
free-and-easy, casual


2. (free from constraint
"he was unconstrained by any of the sanctions of polite society"
"the dog was unconstrained"
"idle, unconstrained gossip")
unconstrained: :

3. (not held in check or subject to control
"unhampered dissemination of news"
"this would give black people the opportunity to live unhampered by racism")
unhampered: : synonim: nieskrępowany
synonim: wolny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(bez przymusu, wolny) free, unhampered
(działanie, ubiór) informal, casual
(naturalny) natural, easy, uninhibited
(luźny) loose
(nieograniczony) unfettered, unrestricted
~ne opadanie (do czasu otwarcia spadochronu) free fall

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj 1. (nieskrępowany) free; unimpeded; unconstrained. 2. (o zachowaniu) casual; informal, easy. 3. (strój) informal; casual; loose

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj free (wygodny
lekki w obejściu) easy (niewymuszony
powolny) leisurely (o stroju) informal

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

free~ obrót - free circulation~ dopuszczenie - release to free circulation~ przepływ osób - free movement of persons/ people~ przepływ pracowników - free movement of workers~ przepływ towarów, osób, usług i kapitału - free movement of goods, persons, services and capital

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

free"
~a jazda"
(nielegalna praktyka zakupu i sprzedaży akcji bez składania jakiegokolwiek zabezpieczenia finansowego) free-riding ~y kurs walutowy clean float~y przepływ kapitału free movement of capital

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. free ~a gra sił rynkowych free interplay of market forces ~e działanie mechanizmów rynkowych free interplay of market forces ~e kształtowanie cen free price formation ~e rozporządzanie aktywami free deposal of assets ~e uznanie free discretion, discretionary power, free power ~y kurs walutowy clean float ~y przepływ freedom of movement ~y przepływ kapitału free movement of capital ~y przepływ osób free movement of persons ~y przepływ pracowników free movement of workers ~y przepływ towarów free movement of goods według ~ego uznania at free discretion, at discretion, arbitrarily

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

free adj

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

free
unbounded

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

free, unrestrained, unhampered

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CAVALIER

LARGE

EASY

LAX

FREE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

free, discretionary

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

adj. free

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

casual

freed

freeform

informal

loose

random

unconstrained

unfettered

unhampered

uninhibited

unrestrained

unrestricted

Nowoczesny słownik polsko-angielski

laidback

easy-going

latchkey

effortless