Wordnet polsko-angielski


1. (a state of lawlessness and disorder (usually resulting from a failure of government) )
anarchy, lawlessness
synonim: bezprawie
synonim: anarchia
synonim: samowola
synonim: bezkarność
synonim: bezkrólewie
synonim: bezład
synonim: nierząd
synonim: samowolność
synonim: bezrząd
synonim: anarchiczność

2. (gay or light-hearted recreational activity for diversion or amusement
"it was all done in play"
"their frolic in the surf threatened to become ugly")
play, frolic, romp, gambol, caper: : synonim: dokazywanie
synonim: figle
synonim: psoty
synonim: harce

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

frolic

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U playfulness
friskiness

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f frolics, pranks, antics, wantonness

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FROLICS

PLAYFULNESS

WANTONNESS

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(dziecięca)] ] playfulness
wantonness

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

antic

rollick

romp

Nowoczesny słownik polsko-angielski

license

lawlessness