Słownik polsko-angielski

guard; escort
~ boczna - flanking guard, flank guard
~ celna - customs guard
~ cesarska - hist. imperial guard
~ graniczna - frontier guard, border guard
~ honorowa - guard of honour, escort of honour
~ królewska - royal guard
~ leśna - forest guard
~ nadzorująca burzenia - demolition guard
~ nieprzyjaciela - enemy's guard
~ nocna - night guard
~ ochrony kolei - railway guard
~ ochrony lotniska - airport security guard
~ ogniowa; ~ pożarna - fire brigade; (instytucja) Fire Authority, Fire Service; Fire Department
~ piesza - foot guard
~ policyjna - police guard
~ portowa - harbour police; (budynek) fire station
~ pretorianska - hist. praetorian guard
~ przednia - vanguard
~ pretoriańska - praetorian guard
~ przemysłowa - industrial guard
~ przyboczna - bodyguard, lifeguard, personal guard
~ tylna - rear guard
~ zbrojna; ~ uzbrojona - armed guard

Wordnet polsko-angielski


1. (a military unit serving to protect some place or person)
guard
synonim: warta

2. (British name for a fire department)
fire brigade: : synonim: straż pożarna

3. (the duty of serving as a sentry
"he was on guard that night")
guard duty, guard, sentry duty, sentry go: : synonim: warta

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

guard
~ graniczna border guard
~ miejska municipal police, militia
~ pożarna fire service/brigade
~ przednia advance guard
~ przyboczna (ochrona osobista) bodyguard
~ przybrzeżna coastguard
~ tylna rearguard
członek królewskiej ~ży przybocznej gentleman-at-arms
pod ~żą under guard
na ~ży on guard
stać na ~ży to guard

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(strzeżenie) guard: ~ honorowa guard of honour.
2.
(posterunek) guard duty
sentry duty: trzymać ~to be on guard.
3.
(fig): stać na ~y (czegoś) to guard sth
stać na ~y prawa to uphold the law

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f guard, guard service ~ celna customs guard ~ fabryczna factory guard service ~ graniczna border guard, frontier guard ~ kolejowa
1. am. railroad guard service
2. bryt. railway guard service ~ nadbrzeżna cost guard ~ pożarna
1. am. fire company
2. bryt. fire brigade stać na ~y czyichś interesów to defend sb’s interest, to watch over sb’s interests

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GUARD

WATCH

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f guard, watch
~ og-niowa fire brigade
Mor-ska Straż Graniczna Coast Guard
~ przednia vanguard, advance guard
~ tylna rearguard

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ward

look-out

escort