Wordnet polsko-angielski

( (of information) given in confidence or in secret
"this arrangement must be kept confidential"
"their secret communications")
confidential, secret
synonim: tajny
synonim: poufny
synonim: ukrywany
synonim: tajemny
synonim: dyskrecjonalny
synonim: konfidencjonalny
synonim: pokątny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

secret

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj secret
confidential

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CONFIDENTIAL

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

arcane

Nowoczesny słownik polsko-angielski

privy

furtive