Słownik polsko-angielski

adj. self-contained; independent

Wordnet polsko-angielski


1. ( (of persons) free from external control and constraint in e.g. action and judgment)
autonomous, self-directed, self-reliant
synonim: zaradny
synonim: życiowy

2. ( (of political bodies) not controlled by outside forces
"an autonomous judiciary"
"a sovereign state")
autonomous, independent, self-governing, sovereign: : synonim: niepodległy
synonim: wolny
synonim: autonomiczny
synonim: niezawisły
synonim: suwerenny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(niezależny od innych) independent, unassisted
(stanowiący niezależną całość) self-contained

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj independent, selfreliant, selfcontained

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj.
1. independent, self-dependent
2. separates ~e mieszkanie self-contained flat ~e sporządzenie aktu przeniesienia własności do-it-yourself conveyancing ~e wystawienie świadectw europejskiego EEC self-certification ~y makler floor trader ~y specjalista principal

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

self-dependent adj., unaided adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INDIVIDUAL

INDEPENDENT

SEPARATE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. independent, self-dependent
2. separates

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj independent, self-reliant

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. independent

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

self-reliant

standalone

unaided

unassisted

Nowoczesny słownik polsko-angielski

bootstrap

self-contained