Słownik polsko-angielski

hamlet; farmstead

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C hamlet