Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

pledge, promise, undertaking
przyrzeczenie niewykonalne: unenforceable promiseprzyrzeczenie poważne: serious promiseprzyrzeczenie wykonalne: enforceable promiseprzyrzeczenie zapłaty: promise to paycofnięcie przyrzeczenia withdrawal of a promiseosoba dająca przyrzeczenie: promisorosoba otrzymująca przyrzeczenie: promiseewarunkowe przyrzeczenie: conditional promisezawierający przyrzeczenie: promissorycofnąć przyrzeczenie to recede from a promisedawać przyrzeczenie: to give a promise, to make a promisenie dotrzymać przyrzeczenia: to break one's promise, to go back on one's promisewypełniać przyrzeczenie: to carry out one's promise, to keep one's promise

Wordnet polsko-angielski

(a verbal commitment by one person to another agreeing to do (or not to do) something in the future)
promise
synonim: obietnica
synonim: zobowiązanie
synonim: zapewnienie

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

promise
(zobowiązanie) engagement
składać ~ to make/to give a promise
dotrzymać/złamać ~ to keep/to break one's promise

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt C promise: dotrzymywać ~a to keep promise/one's word

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr promise

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

promise ~ świadczenia promise to perform ~ udzielenia kredytu standby credit ~ zapłaty promise to pay

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n pledge, promise ~ nieodpłatne gratuitous promise ~ świadczenia promise to perform ~ wzajemne counter-promise ~ zapłaty promise to pay dać komuś ~ to make a pledge to sb

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PROMISE

ENGAGEMENT

VOW

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

pledge promise reassurance vow

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

n promise

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pledge

plight