Słownik polsko-angielski

cause
~ i skutek - cause and effect
~ klęski - cause of defeat
~ naturalna - natural cause
~ niepowodzenia - cause of failure
~ przypadkowa - chance cause
~ słabości wojskowej - cause of military weakness
~ śmierci - death cause, cause of death
~ śmierci, bezpośrednia - immediate death cause
~ śmierci, nieznana - unknown cause of death
~ śmierci, pośrednia - underlying death cause

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

causa, cause, reason, ground
przyczyna bezpośrednia: proximate causa, direct cause, immediate causeprzyczyna natury fizycznej: material causeprzyczyna nieuzasadniona: unjustified reasonprzyczyna nieważności: cause of invalidityprzyczyna niezależna: independent causeprzyczyna pośrednia: causa remotaprzyczyna pozostająca w odległym związku: remote causeprzyczyna prawna: legal causeprzyczyna śmierci: causa mortis, cause of deathupozorowana przyczyna (powództwa lub oskarżenia) : colourable cause: być przyczyną -to cause (sth czegoś), to be the cause of sthpodać przyczyny: to adduce reasons (arguments)

Wordnet polsko-angielski

(a rational motive for a belief or action
"the reason that war was declared"
"the grounds for their declaration")
reason, ground
synonim: powód
synonim: motyw
synonim: pobudka
synonim: racja
synonim: źródło

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

cause, reason
~ naturalna natural cause
~ osobista personal cause
~ny whys and wherefores

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C cause; reason: z niewiadomych ~for no obvious reason; z tej ~y for that reason; nie bez ~y not without reason

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

1. cause 2. reason~y dodatkowe contributory causes bez ~y for no reasonzasadnicza ~a primary causez wielu ~ for a variety of reasons podać ~y to give the reasons

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. cause
2. reason ~a pośrednia causa remota ~a prawna ratio legis ~y dodatkowe contributory causes istotna ~a chief reason, main reason, root cause ważna ~a good cause zasadnicza ~a primary cause z tej właśnie ~y just for this reason z wielu ~ for a variety of reasons podać ~y to give the reasons

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

cause n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CAUSE

REASON

CAUSATION

OCCASION

INTERCESSION

GROUND

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f cause, reason
z tej ~y for that reason

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

log. cause
causation
(wstawiennictwo) intercession

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

causereason~ skargi cause of compaint

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

trigger

wherefore

Nowoczesny słownik polsko-angielski

motive

causa