Słownik polsko-angielski

leading; carrying on; carrying out; managing; running; conduct, conducting; prosecution
~ ataku - conduct of attack
~ bitwy - conduct of a battle
~ celu; śledzenie celu - rad-lok. target tracking
~ ćwiczeń na mapach - conducting map exercises
~, dalsze; kontynuowanie - prosecution, continuation
~ do bitwy - leading into battle
~ do zwycięstwa - leading to victory
~ dochodzenia - investigation
~ dokumentacji - record-keeping
~ doświadczeń naukowych - scientific experimentation
~ działań bojowych - conduct of hostilities
~ działań w trudnych warunkach - carrying out actions under difficult conditions
~ działań wojennych - conduct of warfare, conduct of armed hostilities, conducting warfare, conducting hostilities
~ dziennika pokładowego - nawig. keeping a log
~ gier wojennych - war-gaming
~ gry dyplomatycznej - carrying out a military game
~ kampanii - campaigning
~ kampanii wojskowych - running military campaigns, conduct of military campaigns
~ nalotów bombowych - carrying out bombing raids
~ negocjacji - conducting negotiations
~ obiektu - rad-lok. object tracking
~ oblężenia - conducting a siege
~ obrony - defence conduct, conduct of the defence
~ obserwacji - carrying out observations
~ ognia - conduct of fire, firing
~ operacji - conduct of operations, conducting operations
~ operacji lotniczych - conduct of air operations
~ pocisku - rad-lok. missile guidance
~ pocisku w nawiązaniu do rzeźby terenu - terrain reference guidance
~ pojazdów wojskowych - driving military vehicles
~ pojazdu - driving
~ pojazdu na polu walki - combat driving
~ pojedynku - duelling (US dueling)
~ pojedynku powietrznego - lotn. dogfighting
~ polityki zagranicznej - conduct of foreign policy
~ pościgu - conduct of pursuit
~ potyczek - skirmishing
~ procesu (technologicznego) - process operation
~ prób z bronią jądrową - nuclear weapons testing
~ rejestru - records keeping, keeping a record
~ robót bez pozwolenia na budowę - carrying out works without (the grant of) planning permission
~ rozpoznania - conduct of reconnaissance
~ samodzielnych działań bojowych - conduct of independent combat actions
~ samolotu - aircraft piloting
~ się - behaviour; conduct
~ statku podczas sztormu - storming
~ szkolenia - conduct of training, carrying on training
~ śledztwa - making an investigation, conducting an investigation
~ walki - leading a fight
~ wojny - fighting war, making war, conducting war, waging war, prosecution of war, carrying on war, conduct of war
~ wojny (aż) do zwycięstwa - fighting a war to victory
~ wojny partyzanckiej/podjazdowej - carrying on guerilla warfare
~ zajęć - carrying on activities
~ zajęć szkoleniowych - carrying on training activities

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

conduct, keeping, leading, management, prosecution, pursuit, running
prowadzenie ewidencji (rejestru) : record-keepingprowadzenie przedsiębiorstwa: running of a businessprowadzenie spraw: conduct of affairs, pursuit of businessprowadzenie spraw w sądzie: solicitationprowadzenie zapisów: record-keeping

Wordnet polsko-angielski

(a method of tending to or managing the affairs of a some group of people (especially the group's business affairs) )
administration, disposal
synonim: zarządzanie
synonim: administrowanie
synonim: menedżerowanie
synonim: zawiadywanie
synonim: gospodarowanie

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(samochodu) driving
(domu) housekeeping, (wojny) warfare
(w zawodach) lead
~ się conduct

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt U
1.
(~ się) conduct
management
behaviour.
2.
(sport) lead: obejmować ~ to take the lead

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr (przedsiębiorstwa) management
objąć prowadzenie - to take the lead
prowadzenie się - haviour, conduct
złe prowadzenie się - misbehaviour, misconduct

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

conduct, running, carrying on, management~ arbitrażu - arbitration conduct~ cudzych spraw bez zlecenia - negotiorum gestio, voluntary agency~ dowodzenie - conduct of evidence~ działalności - conduct of operations~ gospodarczej - running/conduct of business, pursuit of activities~ główne miejsce - principal place of business~ poza Wspólnotą - being established outside the Community~ stałe miejsce - fixed establishment~ w kraju - being established in the country~ w ramach Wspólnoty - pursuit of the activity in the Community~ ewidencji - keeping records~ gospodarstwa rolnego - running of an agricultural farm~ ksiąg rachunkowych - bookkeeping~ księgi wieczystej - land and mortgage register keeping~ nielegalnego przedsiębiorstwa w celach zarobkowych - racketeering~ pojazdu w stanie nietrzeźwym - drunken driving~ przedsiębiorstwa - management of an enterprise~ się - behaviour, conduct~ kobieta lekkiego prowadzenia się - woman of easy virtue~ niewłaściwe - malconduct, misbehaviour~ spraw spółki cywilnej - management of a partnership~ spraw spółki handlowej - management of a company~ stałe miejsce prowadzenia działalności - fixed and permanent premises from which activities are pursued~ śledztwa - holding an inquiry~ uprawnienie do prowadzenia spraw spółki - power to conduct company’s affairs~ zebrania przez gospodarzy - hosting the meeting

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

lead ~ kont account management

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

lead n, guidance n

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler


1. operation
2. guidance, lead, ducting

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LEADERSHIP

MANAGEMENT

LEADING

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

n tracking

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

leading
conducting
carrying on
guidance

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

carrying outconductingprzem. operation~ audytu auditing~ akcji zwalczania skutków rozlewu ropu emergency spill response operation~ dochodzenia w sprawie nielegalnego wyrzucania odpadów conducting an enquiry into illegal dumping of wastes~ dokumentacji keeping of records~ działalności carrying activitiesoperation~ działalności na dziko unauthorized action~ działalności w zakresie ochrony środowiska carrying out environmental activities~ działalnościi w zakresie gospodarki odpadami carrying out waste management activities, waste management operation~ działalnościi w zakresie odzysku odpadów waste recovery operation~ działalnościi w zakresie recyklingu odpadów waste recycling operation~ działalnościi w zakresie zbierania odpadów waste collection operation~ ewidencji keeping of records, record-keeping~ ewidencji ilościowej quantitative record-keeping, quantity recording~ ewidencji jakości wody water quality record-keeping~ ewidencji jakościowej quality record-keeping~ ewidencji odpadów waste record keeping~ kontroli carrying out an inspection~ odzysku odpadów carrying out waste recovery, waste recovery operation~ odzysku odpadów niebezpiecznych hazardous waste recovery operation~ postępowania wyjaśniającego holding an inquiry~ procesu process operation~ rejestru keeping a register, register maintenance~ rejestru ilości oraz pochodzenia i charakteru odpadów keeping a register of the quantity

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

behaviour

conduct

driving

forehand

lead

steer

Nowoczesny słownik polsko-angielski

conducting

prosecution

initiation