Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(ogół praw) legislation
(ustanawianie praw) legislature

Wordnet polsko-angielski


1. (the collection of rules imposed by authority
"civilization presupposes respect for the law"
"the great problem for jurisprudence to allow freedom while enforcing order")
law, jurisprudence
synonim: prawo
synonim: ustawodawstwo
synonim: porządek prawny
synonim: prawnictwo

2. (the act of making or enacting laws)
legislation, legislating, lawmaking: : synonim: ustawodawstwo
synonim: legislacja

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

legislation

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt U legislation

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr legislation

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. legislation, law making 2. laws ~ antymonopolowe anti-trust laws, anti-trust legislation ~ chroniące inwestorów investor protection ~ pierwotne primary legislation ~ wtórne secondary legislation

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LEGISLATURE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

1. legislation, law making 2. laws

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

lawmaking
legislation
~ dotyczące ochrony wód - water protection legislation
~ dotyczące ochrony środowiska environmental protection legislation
~ krajowe domestic legislation
~ unijne European Union legislation