Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

valuatio

Wordnet polsko-angielski

(act of ascertaining or fixing the value or worth of)
evaluation, rating
synonim: wycena
synonim: taksacja
synonim: ocena

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(szacunek) evaluation, appraisal
przybliżone ~ rough estimate

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

1. valuation 2. assessment 3. estimation~ dochodów assessment of incomes ~ strat appraisal of lossezbyt niskie ~ undervaluatio

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. valuation 2. estimation 3. rating ~ na komorze celnej customs appraisal, customs valuation ~ szkody appraisal of a damage, assessment of a damage, estimation of a damage zbyt niskie ~ undervaluation, underassessment, short-valuation ~ wartości kredytowej credit rating

Słownik architektury polsko-angielski

(n) estimatio

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ESTIMATION

ESTIMATE

APPRAISAL

APPRAISEMENT

APPRECIATION

ASSESSMENT

VALUATION

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

appraisal, appraisement, assessment, evaluation, rating, valuatio

Słownik nieruchomości polsko-angielski

estimatio

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

conservative

evaluation

extent

rating