Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

opinion, report, repudiation, view, judgment, reply, repute, character
opinia adwokata dotycząca potrzeby powołania dowodów dla poparcia roszczenia klienta: advice on evidenceopinia bezstronna: unbiased opinion, just opinion, unprejudiced opinionopinia biegłego: expert's opinion, expert testimonyopinia błędna: mistaken opinionopinia doradcza: consultative opinion, consultory response, advisory opinion, (sądu w specjalnej sprawie) consultary responseopinia eksperta: expert reportopinia obrońcy: submissionopinia podlegająca dyskusji: arguable opinionopinia powszechna: general opinionopinia prawna: legal opinionopinia publiczna: public opinionopinia zakładu karnego o skazanym: prison authority's opinion about a prisoneropinia zgodna: concurring opinionbadanie opinii publicznej: public opinion pollmożliwe do pogodzenia opinie: reconcilable opinionsmożliwe do uzgodnienia opinie: reconcilable opinionsustalona opinia: established reputationcieszyć się dobrą opinią: to enjoy a good reputationmieć złą opinię: to be in bad reputewyrazić jednomyślną opinię: to express the unanimous opinionwyrażać swoją opinię: to express one's opinion

Wordnet polsko-angielski


1. (the state of being held in high esteem and honor)
repute, reputation
synonim: imię
synonim: marka
synonim: twarz

2. (the classification of someone or something with respect to its worth)
appraisal, assessment: : synonim: ocena
synonim: osąd

3. (the legal document stating the reasons for a judicial decision
"opinions are usually written by a single judge")
opinion, legal opinion, judgment, judgement: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

opinia (pogląd, mniemanie) opinion, view, judgement
(reputacja) reputation
(ocena) evaluation, opinion
~ publiczna public opinion
~ rzeczoznawcy expert opinion
~ pracodawcy testimonial
cieszyć się dobrą/złą ~nią to have a good/bad reputation
stracić dobrą ~nię to fall/to be brought into disrepute
badać ~nię publiczną to canvass opinion
wyrażać ~nię w artykułach prasowych to editorialize, (GB t.) to editorialise
rozbieżność ~nii disagreement

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C opinion
view
judgement: ~ publiczna public opinion
mieć złą ~ę to be illreputed

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

1. opinion 2. report ~ biegłego rewidenta audit opinion, auditor's opinion~ biegłych expert's report~ z zastrzeżeniami qualified opinio

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f 1. opinion 2. view 3. testimonial ~a biegłego rewidenta audit opinion, auditor’s opinion ~a doradcza advisory opinion ~a negatywna adverse opinion ~a prawna legal (counsel’s) opinion ~a publiczna public opinion ~a sędziego dictum ~a z zastrzeżeniami qualified (auditor’s) opinion ~e incydentalne obiter dicta firma ciesząca się dobrą ~ą firm of repute, firm of good report, firm enjoying good reputation, well reputed firm panująca powszechnie ~a accredited opinion, generally adopted opinion, prevailing opinion zgodność ~i consensus of opinions cieszyć się dobrą ~ą to enjoy a good reputation, to enjoy a good opinion mieć o kimś dobrą ~ę to have a good opinion of sb, to think much of sb mieć o kimś nieszczególną ~ę to think little of sb nie mieć ustalonej ~i to have no settled opinion wydać ~ę to give an opinion, to express an opinion zasięgnąć czyjejś ~i to take sb’s opinion, to consult sb, to seek sb’s advice

Słownik polsko-angielski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

avis

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

VIEW

SENTIMENT

THINKING

THOUGHT

MIND

REPUTATION

REPUTE

EXPERTISE

JUDGEMENT

JUDGMENT

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

opinion, comment, verdict, testimonial, reputation, judgment

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f opinion

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

opinio

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

opinion

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

opinion
~ eksperta - expert opinion

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

opinion~ dotycząca oddziaływania na środowisko pr. environmental impact statement (EIS)

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

estimation

feedback

verdict

Nowoczesny słownik polsko-angielski

character reference

reference

submission

say