Słownik polsko-angielski

takt. offensive
~ Aliantów - Allied offensive
~ bombowców - bomber offensive
~ dyplomatyczna - diplomatic offensive
~ frontalna - frontal offensive
~ lądowa - ground offensive, land offensive
~ lotnictwa - aviation offensive
~ lotnictwa strategicznego - strategic air offensive
~ lotnicza - zob. ~ powietrzna -
~ mająca na celu wyczerpanie przeciwnika - attrition offensive
~ mająca na celu unicestwienie przeciwnika - annihilation offensive
~ morska - naval offensive, maritime offensive
~ na Froncie Wschodnim - hist. Eastern Front offensive
~ na pełną skalę - full-scale offensive
~ odciążająca - easing off offensive
~ pancerna - armoured offensive, tank offensive
~ powietrzna - air offensive
~ powietrzno-lądowa - air-ground offensive
~ przeciw partyzantom - anti-guerilla offensive
~ przeciwko okrętom nieprzyjaciela - naval offensive; sea denial
~ przeciwko okrętom podwodnym - anti-submarine offensive
~ przeciwko siłom obrony powietrznej (nieprzyjaciela) - counter-air offensive
~ strategiczna - strategic offensive
~ wojenna - war offensive, wartime offensive
~ zimowa - winter offensive
~ źle przygotowana - ill-prepared offensive

Wordnet polsko-angielski


1. (the team that has the ball (or puck) and is trying to score)
offense, offence
synonim: atak

2. (an offensive move in a sport or game
"they won the game with a 10-hit attack in the 9th inning")
attack: : synonim: atak
synonim: natarcie
synonim: akcja

3. ( (military) an offensive against an enemy (using weapons)
"the attack began at dawn")
attack, onslaught, onset, onrush: : synonim: atak
synonim: natarcie
synonim: uderzenie

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

offensive

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (mil) offensive: przejść do ~y to assume the offensive

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PUSH

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

offence

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f offensive
w ~ie on the offensive

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

assault

attack

thrust