Słownik polsko-angielski

fiz. load; loading; burden
~ aerodynamiczne - aerodynamic load
~ atmosfery - atmospheric loading
~ awaryjne - emergency load
~ bezpieczne - safe load
~ bojowe - combat load(ing)
~ bojowe, dopuszczalne - allowable combat load
~ cieplne - heat load
~ dopuszczalne - permissible load, admissible load, allowable load; load limit
~ drogi - road load(ing)
~ dynamiczne - dynamic load, live load
~ ekonomiczne - economic load
~ eksploatacyjne - tech. service load
~ finansowe - financial burden
~ hydrauliczne - hydraulic loading
~ jednostkowe - load intensity
~ jednostkowe ciągu - lotn. thrust loading, thrust-to-weight ratio
~ koła - wheel load
~ konstrukcji - structural load
~ kosztami - charging the costs
~ krótkotrwałe - short time load
~ krytyczne - critical load, buckling load, bursting point
~ lufy - barrel load
~ maksymalne - maximum load
~ maszyny - tech. duty
~ maszyny, zmienne - varying duty
~ nadmierne - excessive load, overload, overburden
~ niedostateczne - underloading
~ normalne - standard load
~ osi - axis load
~ pełne - full load
~ płata - lotn. airfoil load
~ pocisku - missile load
~ powierzchniowe - inż.san. surface loading
~ pracą - work load
~ próbne - trial load, test load
~ robocze - working load
~ ruchem - transp. traffic load, traffic loading
~ samolotu - aircraft loading
~ skrzydła - lotn. wing loading
~ stałe - fixed load,fixed loading
~ statyczne - static load
~ szczytowe - el. peak load(ing), maximum load, maximum demand, peak charge
~ środowiska naturalnego - environmental loading
~ teoretyczne - design load
~ wywierane na podłoże - lotn. wheel load capacity
~ zewnętrzne - external load
~ znamionowe - el. rated load, rated loading

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

charging, encumbrance
obciążenia nieruchomości: property chargesobciążenie finansowe: financial burdenobciążenie hipoteczne: mortgage burden, mortgage charge, mortgage encumbranceobciążenie hipoteką: hypothecationobciążenie nieruchomości długami: real estate indebtednessobciążenie skarbowe: fiscal burdenobciążenie uprzywilejowane: prior chargesobciążenie w pierwszej kolejności: prior-ranking chargeobciążenia z tytułu świadczeń socjalnych: social chargesbieżące obciążenie: carrying costsmajątek wolny od obciążeń: clear estateosoba, na rzecz której ustanowiono obciążenie: encumbrancerwolny od obciążeń: clear of encumbrances, unencumbered, unobligatedzmniejszać obciążenie: to attenuate a burdenzwalniać z obciążenia (np. majątek) : to free from encumbrance

Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

impositio

Wordnet polsko-angielski


1. (financial liabilities (such as a tax)
"the charges against the estate")
charge


2. ( (figurative) something that hinders or handicaps
"she was an albatross around his neck")
albatross, millstone: : synonim: balast
synonim: brzemię

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

load, loading, burden, weight, ballast
~ dziedziczne~hereditary
~ finansowe (długi) liabilities
niepotrzebne ~ dead wood
~ robocze (urządzenia) working load, workload
nadmierne ~ overload
~ stałe (urządzenia) permanent load
~ szczytowe (sieci elektrycznej) peak load

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt C
1.
(ciężar) load
burden
(fig, obowiązki) work (load)
commitments.
2.
(tech, phys, biol) load.
3.
(fin) charge: ~ hipotekąmortgage
~ rachunku charge

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr ballast, burden, load, charge (rachunku) debit (pracą) workload

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

charges, liabilities, encumbrance, burden, incumbrance~ dziedziczne - hereditary charges~ gruntowe - land charges~ hipoteczne - mortgage charge of land/over property~ ustawowe - mortgage legal charge~ mienia - charge made against a property~ nadmierne - excessive encumbrance/ burdening/liability~ nałożone - amount imposed~ nieruchomości - encumbering of a real estate~ od wynagrodzeń - overheads on wages, remuneration surcharges~ podatkiem od czynności cywilnoprawnych - civil law activities tax burden~ podatkowe - tax burden~ pracą - workload~ praw - encumbering of rights~ samochodu - car load

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. charge
2. burden ~a kapitałowe capital charges ~a podatkowe tax burden~e długami burdening with debts ~e finansowe financial burden~e fiskalne levies~e hipoteczne ustawowe legal charge ~e hipoteką hypothecation ~e hipoteki mortgage charge ~e kapitału rezerwowego charge to equity reserve~e konta debit entry~e kosztami burdening with costs ~e podatkowe tax burden~e składki premium surcharge

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. liability
2. encumbrance
3. load ~a gruntowe land charges ~a służbowe work responsibilities ~a wyrównawcze balancing charges ~a z tytułu podatków tax expenses ~e balastowe ballast ~e całkowite total load ~e długami burdening with debts ~e dopuszczalne admissible safe load ~e ekonomiczne economic load ~e eksploatacyjne service load ~e finansowe financial burden ~e fiskalne levies ~e hipoteczne charge on land, charge over property ~e hipoteczne małżonka nie-właściciela nieruchomości Class F charge ~e hipoteczne ustawowe legal charge ~e hipoteki mortgage charge ~e kapitału rezerwowego charge to equity reserve ~e konta debit entry ~e kosztami burdening with costs ~e kredytowe debt load ~e maksymalne maximum load ~e minimalne minimum load ~e nadmierne excessive load, overload ~e nałożone na składki charges levied with premiums ~e obliczeniowe design load ~e pełne full load ~e podatkowe tax burden ~e podatkowe wyniku finansowego działalności gospodarczej tax on profit or loss on ordinary activities ~e podatków tax load ~e pracą workload ~e rachunku debiting of an account ~e robocze working load ~e ryzykiem exposure to risk ~e szczytowe peak load ~e uprzywilejowane prior charge ~e użytkowe useful load niedostateczne ~e underloading pełne ~e full load praca bez ~a no-load work, no-load operation, running light zmniejszyć ~e to attenuate a burden

Słownik architektury polsko-angielski

(n) load

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

load n, stress n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LOAD

LOADING

WEIGHT

BALLAST

ENCUMBRANCE

CHARGE

BURDEN

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

charging

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

n ballast, loading, load
~ dopuszczalne safe working load
~ mocy pow-er-weight ratio
~ standardowe (typowe) standard load

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

ballast, load

Słownik nieruchomości polsko-angielski

loading, load

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

burden
load
charge

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

load
loading
burden
ekon. - charge
~ awaryjne emergency load
~ azotem nitrogen load
~ bezpieczne safe load
~ chemiczne chemical loading
~ dobowe ścieków daily sewage loading
~ dopuszczalne pemissible load
~ eksploatacyjne service load
~ finansowe financial burden
~ gospodarstw domowych household charge
~ hydrauliczne hydraulic loading
~ hydrauliczne powierzchni
~ hydrodynamiczne hydrodynamic load
~ instalacji installation load
~ jednostkowe unit load, unit loading
~ komory IS chamber loading
~ kosztami charging the costs
~ kosztami wyjątkowymi charging exceptional costs
~ krytyczne critical loading
~ ładunkiem BZT5 BOD load
~ nadmierne excessive load
~ niepełne underloading
~ objętościowe volumetric loading
~ oczyszczalni ścieków sewage works load
~ organiczne organic loading
~ pełne full load, continuous duty
~ powierzchni gruntu loading on the ground surface
~ powierzczhniowe surface loading
~ próbne trial load
~ organiczne organic loading
~ projektowe design load
~ próbne trial load, test load
~ reaktora reactor loading
~ robocze working load
~ rzeki river loading
~ stałe fixed loading
~ statyczne static load
~ substancjami odżywczymi nutrient loading
~ substancjami organicznymi organic loading
~ szczytowe peak elek. loading, maximum demand
~ ścieków sewage loading
~ średnie average loading
~ środowiska environmental load
~ środowiska zanieczyszczeniami environmental pollutant burden
~ termiczne themal loading
~ uderzeniowe thrust load
~ zmienne variable load

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

burdentech. dutyloadloading~ finansowe financial burden~ nadmierne excessive load~ niepełne underloading~ pełne (urządzenia) continuous duty~ ponoszone przez podatnika burden borne by the taxpayer~ środowiska environmental load, environmental loading~ (środowiska) zanieczyszczeniami pollutant burden~ z tytułu (sprawowania) nadzoru regulatory burden

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

workload

termination

strain

liability

handicap

duty

cumber

aggravation