Wordnet polsko-angielski

(someone deranged and possibly dangerous)
crazy, loony, looney, nutcase, weirdo
synonim: obłąkaniec
synonim: pomyleniec
synonim: pomylony
synonim: szaleniec
synonim: wariat
synonim: chory na głowę


1. (departing from the normal in e.g. intelligence and development
"they were heartbroken when they learned their child was abnormal"
"an abnormal personality")
abnormal
synonim: anormalny

2. (not normal
not typical or usual or regular or conforming to a norm
"abnormal powers of concentration"
"abnormal amounts of rain"
"abnormal circumstances"
"an abnormal interest in food")
abnormal, unnatural: : synonim: anormalny

3. (not normal
not typical or usual or regular or conforming to a norm
"abnormal powers of concentration"
"abnormal amounts of rain"
"abnormal circumstances"
"an abnormal interest in food")
abnormal, unnatural: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(odbiegający od normy) abnormal, anomalous
(chory umysłowo) mad, mentally ill, mentally disabled

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
(niezgodny z normą) abnormal
anomalous.
2.
(chory umysłowo) insane
deranged

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

anormal, abnormal, anomalous

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ANOMALOUS

ABNORMAL

BASTARD

UNNATURAL

SUBNORMAL

INSANE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj abnormal, anomalous

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. abnormal

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

adj. abnormal

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

deranged

deviant

Nowoczesny słownik polsko-angielski

messed up