Wordnet polsko-angielski


1. (the trait of being unwilling
"his unwillingness to cooperate vetoed every proposal I made"
"in spite of our warnings he plowed ahead with the involuntariness of an automaton")
unwillingness, involuntariness
synonim: oporność

2. (a feeling of aversion or antipathy
"my dislike of him was instinctive")
dislike: : synonim: alergia
synonim: animozja
synonim: ansa
synonim: antypatia
synonim: dyzgust

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dislike, aversion, reluctance
~ do kogoś dislike to sb
żywić ~ do kogoś to dislike sb
(brak chęci/ochoty) reluctance, unwillingness
(awersja, obrzydzenie) aversion
czuć ~ do czytania to have an aversion to read
~ęci i preferencje likes and dislikes
wzbudzający ~ distasteful

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(brak chęci) unwillingness
disinclination (to)
reluctance
aversion.
2.
(nieprzyjazne uczucia) dislike (for): czuć ~ do kogoś to dislike sb

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

aversion~ do działania - reluctance to act

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f aversion, reluctance ~ do pracy reluctance to work

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

aversion n, distaste n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INDISPOSITION

DISINCLINATION

RELUCTANCE

DISTASTE

ILL WILL

UNWILLINGNESS

MALEVOLENCE

ANTIPATHY

BACKWARDNESS

QUEASINESS

SPITE

AVERSION

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

aversion, reluctance

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f unwillingness, reluctance (do czegoś to do sth)
czuć ~ do kogoś bear sb a grudge

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

dislike
unwillingness
reluctance
aversion

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

animosity

averseness

disaffection

dislike

grudge

loathe

repugnance

unfriendliness