Słownik polsko-angielski

science; (kurs) course; (ćwiczenie) practice
~ celowania - aiming practice
~ i technika - science and technology
~ i technika wojskowa - military science and technology
~ jazdy - driving instruction
~ maskowania - camnouflage training, camouflage exercise
~ posługiwania się bronią - weapon (handling) practice
~ posługiwania się granatem - grenade handling practice
~ stosowana - applied science
~ strzelania - firing practice
~ strzelania do celu - target practice
~ strzelania z czołgu - tank gunnery
~ walki na bagnety - bayonet (assault) practice
~ wojskowa; wojskowość - military science

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

learning, science
nauka o prawach i obowiązkach obywatelskich: civicsnauka o przestępczości: criminal sciencenauka o zjawiskach przestępczości: criminal phenomenologynauka prawa: law study, legal sciencenauka prawa porównawczego: analytical jurisprudence

Wordnet polsko-angielski


1. (a particular branch of scientific knowledge
"the science of genetics")
science, scientific discipline


2. (knowledge accumulated by systematic study and organized by general principles
"mathematics is the basis for much scientific knowledge")
scientific knowledge: :

3. (the activities of educating or instructing
activities that impart knowledge or skill
"he received no formal education"
"our instruction was carefully programmed"
"good classroom teaching is seldom rewarded")
education, instruction, teaching, pedagogy, didactics, educational activity: : synonim: edukacja

4. (an address of a religious nature (usually delivered during a church service) )
sermon, discourse, preaching: : synonim: nauczanie

5. (a doctrine that is taught
"the teachings of religion"
"he believed all the Christian precepts")
teaching, precept, commandment: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(wiedza) science
(uczenie się) study
(nauczka, ostrzeżenie) lesson
~ki stosowane applied science
~ki humanistyczne humanities
~ki przyrodnicze natural science
~ki polityczne political science
~ o zajęciach domowych domestic science
~ jazdy driving school
~ w rzemiośle apprenticeship
~ społeczne social science
~ ścisłe exact science

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(wiedza) science
learning
study
scholarship: ~i humanistyczne the humanities
~i społeczne social sciences
~i przyrodnicze natural science
~i ścisłe exact science.
2.
(edukacja) education
(uczenie się) study: ~ zawodu apprenticeship
~ jazdy driving school/course.
3.
(przestroga) lesson

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

knowledge, science, theory, doctrine~ administracji - theory of administration~ normatywna - normative science~ poprzez działania praktyczne - learning by doing~ prawa morskiego - learning and research in maritime law~ prawa porównawczego - analytical jurisprudence, comparative law~ rzemiosła - apprenticeship~ samouka - self-tuition~ w szkole średniej - secondary education~ zaoczna - off-campus/extramural programme~ zawodu - apprenticeship

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f science, learning ~a rzemiosła apprenticeship ~i humanistyczne humanistic sciences, pot. the humanities ~i przyrodnicze naturel science (s), physical science (s) ~i sądowe forensic science ~i społeczne social sciences dziedzina ~i branch of knowledge pokrewne ~i allied sciences

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

science n, study n

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

science, education

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LEARNING

SCIENCE

STUDY

EDUCATION

KNOWLEDGE

INSTRUCTION

SCHOOLING

SCHOOL

TRAINING

TUITION

PRECEPT

TEACHING

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f (szkolna) instruction, lessons
(wyższa) study
(wiedza) learning, science

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

science
learning
scholarship
(nauczanie) teaching
doctrine zob.także [ [nauczanie] ]

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

edification

scholarship

Nowoczesny słownik polsko-angielski

schoolwork