Wordnet polsko-angielski


1. (the profession of a teacher
"he prepared for teaching while still in college"
"pedagogy is recognized as an important profession")
teaching, instruction, pedagogy
synonim: kształcenie
synonim: edukacja
synonim: oświata

2. (an address of a religious nature (usually delivered during a church service) )
sermon, discourse, preaching: : synonim: nauka

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

teaching
~ wspomagane komputerowo computer-aided education (CAE)

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt U teaching
instruction, training: ~ w miejscu pracy on-the-job/in-service training

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr teaching
instructing, schooling

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

tuiton, teaching, education~ dwuletni cykl nauczania - two-year course~ na poziomie podstawowym - elementary education~ obejmujące edukację szkolną i uniwersytecką - tuition covering school and university education~ program - syllabus~ prywatne - tuition given privately~ religijne - religious teaching

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n education, teaching, instruction, tuition system ~a educational system obowiązkowe powszechne ~e universal compulsory education

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INSTRUCTION

TEACHING

SCHOOLTEACHING

TUITION

COURSE

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

teaching; instruction; doctrine; preaching; hind. dharma zob.także [ [nauka] ]

Nowoczesny słownik polsko-angielski

tutelage

tutorship