Słownik polsko-angielski

imposition; (zakładanie) putting on
~ grzywny - fine imposition
~ kary - penalty imposition
~ maski gazowej - putting on the gas-mask
~ obowiązku - duty imposition, obligation imposition
~ ograniczeń - imposition of limitations
~ się - fot. overlap; overlapping; superimposition
~ się pól ostrzału - overlapping (of) fields of fire
~ się sygnałów - łączn. signal superimposition
~ warunków - imposition of conditions
~ wymogów - imposition of requirements
~ zobowiązań - imposition of obligations

Wordnet polsko-angielski

(the activity of getting dressed
putting on clothes)
dressing, grooming
synonim: ubieranie
synonim: wkładanie
synonim: zakładanie
synonim: wdziewanie

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(się) superposition, overlap

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

superposition n

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

imposition
laying on

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

imposingimposition~ kar imposition of penalties~ opłat imposition of charges