Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

most important, prime

Wordnet polsko-angielski

(of the greatest importance
"the all-important subject of disarmament"
"crucial information"
"in chess cool nerves are of the essence")
all-important (a), all important (p), crucial, essential, of the essence (p)
synonim: główny
synonim: zasadniczy
synonim: właściwy
synonim: pryncypalny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

main, prime, paramount ~sza osoba (w przedsiębiorstwie/organizacji) linchpin, top-ranking
~sze wiadomości w skrócie news in brief
~sze zasady/problemy~essentials
~ artykuł (w gazecie) lead
~ punkt (programu itp.) high point, feature, high spot, highlight
~ punkt dyskusji point at issue

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (superl od ważny) the most important
paramount
chief

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj sup the most important (significant)
pot. top of the list

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

leading, prime, main, principal, top-grade~ członek zarządu - inner cabinet

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj.
1. most important
2. prime

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MAIN

CHIEF

PARAMOUNT

PRIMA

PREMIER

ALL IMPORTANT

UPPERMOST

LEADING

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. most important
2. prime

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

all-important

foremost

prime

salient