Słownik polsko-angielski

lover
~ morza - sea-lover, lover of the sea
~ przyrody - nature-lover
~ sportów wodnych - aquatics lover, water sports lover

Wordnet polsko-angielski

(a person having a strong liking for something)
fancier, enthusiast
synonim: wielbiciel
synonim: amator
synonim: admirator
synonim: fascynat

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

lover, fan

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C lover (of)
enthusiast (for)
fan: jest ~em grzybów he is a great mushroom lover

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m lover
fan

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FAN

AMATEUR

VOLTARY

AFICIONADO

FANCIER

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

lover

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cherisher

hound