Słownik polsko-angielski

shape; form
~ anteny - antenna shape
~ balistyczny - ballistic shape
~ balistyczny pocisku - projectile shape
~ butelkowaty - bottleneck shape
~ cylindryczny - cylindrical shape
~ doktryny wojskowej - shape of military doctrine
~ dzioba (statku) - bow shape
~ fali - rad-lok. waveform
~ fali kompresyjnej - pulse compression waveform, chirp
~ geometryczny - geometric shape
~ kadłuba - mar. hull shape, hull form;lotn. fuselage shape
~ kuli - bullet shape
~ kulisty - spherical shape
~ lądu - geogr. land shape
~ ładunku - charge shape
~ obrotowy - rotating shape
~ okrągły - round shape
~ opływowy - streamline(d) shape
~ orbity - orbit shape
~ pierwotny - original shape
~ płata - lotn. airfoil shape
~ pocisku - projectile shape
~ prochu - powder shape
~ skrzydła - lotn. wing shape
~ skrzydła samolotu wojskowego - military aircraft wing shape
~ smukły - slim shape
~ stożkowy - conical shape
~ wrzecionowaty - spindle shape
~ ziarna prochu - shape of the powder grain
~ żagla - sail shape

Wordnet polsko-angielski


1. (the quality of being good looking and attractive)
comeliness, fairness, loveliness, beauteousness
synonim: uroda
synonim: oblicze

2. (the general outward appearance of something
"the face of the city is changing")
face: : synonim: oblicze

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

shape, form
przybierać ~ to take the form
o zaokrąglonych ~ach curvaceous
nabierać ~tów (pomysł) to gel
~ fali (el.) waveform

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m shape, form ~ reformy szkolnictwa parameters of the school reforms nadać projektowi konkretny ~ to work a project into a concrete shape

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

figure n, shape n

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

form, shape

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SHAPE

FORM

FIGURE

FIGURATION

CONFIGURATION

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m form, shape

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

shape
figure

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

shape
~ krzywej przepływu - shape of dicharge curve
~ przekroju poprzecznego cross-section shape
~ przeszkody obstacle shape
~ zapory dam shape

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

shape~ składowiska landfill shape

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

courier

waveform