Wordnet polsko-angielski

(the profession of a teacher
"he prepared for teaching while still in college"
"pedagogy is recognized as an important profession")
teaching, instruction, pedagogy
synonim: nauczanie
synonim: edukacja
synonim: oświata

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

education
~ podstawowe primary education

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt U training
education

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n education, learning ~ i szkolenie education and training ~ internetowe webucation ~ otwarte i na odległość UE Open and Distance Learning (ODL)

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

education n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INSTRUCTIONS

LICKING

TRAINING

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

education, training, schooling

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

education