Wordnet polsko-angielski

(an indigenous person who was born in a particular place
"the art of the natives of the northwest coast"
"the Canadian government scrapped plans to tax the grants to aboriginal college students")
native, indigen, indigene, aborigine, aboriginal
synonim: tubylec
synonim: aborygen
synonim: autochton
synonim: tuziemiec

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

native

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

national, native~ dewizowy - resident in terms of foreign currency regulations

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m native

Nowoczesny słownik polsko-angielski

aborigine

aboriginal

autochthon

inhabitant