Słownik polsko-angielski

colour (US color)
~ mapy topograficznej - topographic(al) map colour
~ munduru - uniform colour
~ ochronny - protective colour, imitative colour
~ skóry - skin colour
~ smugi (pocisku) - trace colour
~ wyraźny - distinctive colour

Wordnet polsko-angielski


1. (a visual attribute of things that results from the light they emit or transmit or reflect
"a white color is made up of many different wavelengths of light")
color, colour, coloring, colouring


2. (a substance used as a coating to protect or decorate a surface (especially a mixture of pigment suspended in a liquid)
dries to form a hard coating
"artists use `paint' and `pigment' interchangeably")
paint, pigment: : synonim: farba

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

colour, (US) color
(w kartach) suit
o trwałych ~rach colour fast
trwałość ~rów/barw colour fastness
~ wyblakły dead colour
~ ciemny dark colour
~ jasny light colour
dobór ~rów colour scheme
zakodowany ~rami colour-coded
~ry pastelowe pastel colours
w jakimś ~rze coloured, (US) colored, np. w ~rze niebieskim blue-coloured

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C colour
hue
(w kartach) suit

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

colour~ stosowany w logo - livery

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

color n, colour n

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

colo (u) r

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

COLOR

HUE

TINT

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m colour, am. color
(w kartach) suit
dać (doło-żyć) do ~u follow suit

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

colour

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

colour
~ ścieków - effluent colour, sewage colour, wastewater colour

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

original

suit

Nowoczesny słownik polsko-angielski

dye

suit (cards)

flush