Wordnet polsko-angielski

(common garden plant of North America having fragrant red or purple or yellow or white flowers that open in late afternoon)
common four-o'clock, marvel-of-Peru, Mirabilis jalapa, Mirabilis uniflora
synonim: dziwaczek Jalapa
synonim: dziwaczek peruwiański

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(wilec przeczyszczający) turpeth

Słownik polsko-angielski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

jalap