Słownik polsko-angielski

wojsk. invasion
~ aliancka - Allied invasion
~ Europy przez Kanał La Manche - cross-Channel invasion of Europe
~ kontynentu - continental invasion
~ lądowa - overland invasion, ground invasion
~ lotnicza - aerial invasion
~ morska - seaborne invasion
~ mongolska (na Europę) - hist. Mongol invasion (of Europe)
~ na pełną skalę - full-scale invasion
~ nadciągająca - imminent invasion
~ nieudana - abortive invsion
~ obcych sił - foreign invasion
~ pozorowana - faked invasion, simulated invasion
~ przeprowadzona środkami konwencjonalnymi - conventional invasion
~ przy użyciu broni jądrowej - nuclear invasion
~ terytorium - territorial invasion
~ z morza - invasion from the sea, seaborne invasion
~ zbrojna - armed invasion

Wordnet polsko-angielski


1. (the pathological state resulting from the invasion of the body by pathogenic microorganisms)
infection
synonim: zakażenie
synonim: infekcja

2. (the act of invading
the act of an army that invades for conquest or plunder)
invasion: : synonim: agresja
synonim: najazd
synonim: nachód

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

invasion
dokonać ~zji to invade

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C invasion

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

invasion n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INROAD

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f invasion, inroad
~do-konać ~i overrun

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

invasion